Wesprzyj Nas

Zapraszamy do czynnego udziału w ochronie środowiska naturalnego ludzi i zwierząt pod hasłem:
MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE

Poprzez każdą kwotę przekazaną na realizację Naszych celów statutowych dołączysz do Wspólnej walki z odpadami. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli nadal prowadzić akcje edukacyjne oraz zbiórki odpadów.

Fundacja CZYSTA ZIEMIA proponuje również promocję firm wspierających działania statutowe Fundacji.

Szanowni Państwo

Fundacja CZYSTA ZIEMIA na Rzecz Walki z Odpadami, jest organizacją „non profit” i została powołana w celu ochrony środowiska naturalnego ludzi i zwierząt oraz edukacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
walki z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi, a także bateriami I źródłami światła.

Realizując swoje cele statutowe staramy się pozyskiwać sponsorów dla naszych akcji, proponując jednocześnie promocję firm wspierających Fundację.

Działania Fundacji opierają się głównie na dobrowolnej pracy wolontariuszy.

Członkowie organów Fundacji tj. Zarząd i Rada Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, dzięki czemu wszelkie środki przekazane w drodze dotacji czy darowizn, w całości przeznaczane są na realizacje celów statutowych.

Każda firma nawiązująca współpracę z Fundacją staje się ambasadorem walki o czyste środowisko dla ludzi i zwierząt.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe dla działań Fundacji związanych z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży, a także ogółu społeczeństwa.

Wierzymy, że wspólna walka o czystą ziemię, przy Państwa wsparciu i pomocy przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększonej troski o Nasze środowisko, w którym żyjemy i żyć będą przyszłe pokolenia.

Fundacja CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpadami
43-300 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 59

Nr konta bankowego: 97 1540 1261 2010 7246 6735 0001