Zbiórka odpadów elektronicznych w Gminie Rajcza

Kolejna wiosenna zbiórka odbędzie w dniach 25-26 kwiecień we wszystkich sołectwach Gminy Rajcza.

informacja na stronie urzędu: http://www.rajcza.com.pl/szczegoly.php?14350