Wadowice też uwolnimy od śmieci :)

Zbiórka „elektrośmieci” na terenie Gminy Wadowice

W dniach 12 i 13 listopada 2012r. na terenie Gminy odbędzie się odbiór „elektorśmieci”

W czasie trwania zbiórki bezpłatnie będzie można przekazać wszystkie odpady elektryczne i elektroniczne: komputery, drukarki, ksera, monitory, terminale, faksy, urządzenia: biurowe, telekomunikacyjne, audiowizualne, elektronarzędzia, sprzęt energetyczny, baterie i akumulatory, źródła światła, materiały eksploatacyjne oraz każde inne urządzenia wykorzystujące prąd.

 

Harmonogram zbiórki „elektorśmieci”

Miasto WADOWICE:

 • w dniu 12.11.2012 w godz. 900 – 1700 na terenie parkingu zlokalizowanego obok Spółdzielni

  Mieszkaniowej na os. Kopernika oraz na terenie parkingu zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza;

 • w dniu 9.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1, ul. Słowackiego 2, w godz. pracy szkoły;
 • w dniach 8.11.2012 i 9.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2, os. Kopernika 11, w godz. pracy szkoły;
 • w dniach 8.11.2012 i 9.11.2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, os. Pod Skarpą 10, w godz. pracy szkoły;
 • w dniach od 5.11.2012 do 12.11.2012 na terenie Przedszkola Publicznego nr 1, ul. Gimnazjalna 10, w godz. pracy przedszkola;
 • w dniu 12.11.2012 na terenie Przedszkola Publicznego nr 2, os. Kopernika 12, w godz. 600 – 1200;
 • w dniach 8.11.2012 i 9.11.2012 na terenie Przedszkola Publicznego nr 3, ul. Lwowska 24, w godz. pracy przedszkola.

Sołectwa Gminy Wadowice:

 • CHOCZNIA:

– w dniach od 9.11.2012 do 12.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1, ul. Główna 1,
– w dniach od 7.11.2012 do 9.11.2012 oraz 12.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2, ul. Główna 65, w godz. pracy szkoły;

 • JAROSZOWICE:

– w dniu 12.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych, Jaroszowice 88, w godz. pracy szkoły;

 • JAROSZOWICE ZBYWACZÓWKA:

– w dniach od 5.11.2012 do 12.11.2012 na terenie posesji Pani Sołtys Marii Potoczny, Jaroszowice Zbywaczówka 248;

 • KACZYNA:

– w dniu 12.11.2012 na terenie Domu Strażaka OSP, Kaczyna 13;

 • KLECZA DOLNA:

– w dniu 12.11.2012 na terenie Domu Strażaka OSP, Klecza Dolna 316;
– w dniach od 9.11.2012 do 12.11.2012 na terenie Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach, Klecza Dolna 221;

 • WYSOKA:

– w dniach 9.11.2012 i 12.11.2012 na terenie Zespołu Szkół Publicznych, Wysoka 195, w godz. pracy szkoły;

 • ZAWADKA:

– w dniach 10.11.2012 oraz 12.11.2012 i 13.11.2012 na terenie Szkoły Podstawowej, Zawadka 80.

Informacja na stronie Urzędu: http://wadowice.pl/12-13.11.2012---Zbiorka-%E2%80%9Eelektrosmieci%E2%80%9D-na-terenie-Gminy-Wadowice-819.html