Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie.

3 października 2013 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowe Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”, które na zaproszenie Center for Business Education – organizatora seminarium, objęliśmy honorowym patronatem medialnym.

energia z odpadów
Program seminarium obejmuje dwa bloki tematyczne:

BLOK I: Inwestycje – otoczenie regulacyjne, uwarunkowania i bariery oraz stymulowanie rozwoju – Debata panelowa: Gospodarka odpadami – planowane i realizowane inwestycje.

BLOK II: Przykład dobrych praktyk vs. najlepsze dostępne technologie i rozwiązania – prelekcje zaproszonych gości: dyrektorów i menedżerów polskich i zagranicznych firm z sektora gospodarki odpadami.

Przewiduje się, że w seminarium weźmie udział 120 gości.
Wydarzenie, honorowym patronatem objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Szczegółowy program i lista zaproszonych gości: http://cbepolska.pl/pl/energia-z-odpadow.html?start=1