Postulaty polskiej branży przedłożone do: Sejmu oraz resortów gospodarki i środowiska

energia z odpadów

 

Zorganizowane przez CBE Polska, Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, które odbyło się początkiem października w Hotelu Marriott w Warszawie, objęte przez nas honorowym patronatem medialnym, zaowocowało listą postulatów i wniosków.

Jako oficjalne stanowisko polskiej branży „Waste to Energy” wypracowane wnioski dotyczące kwestii związanych z możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów, oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, utrudniającym inwestycje, przesłano do: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Stałej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami Sejmu RP.

Organizatorzy Seminarium liczą na to, że poszczególne resorty uwzględnią je w swoich pracach podczas przygotowywania odpowiednich aktów prawnych i mechanizmów wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z listą wniosków: http://cbepolska.pl/pl/energia-z-odpadow.html?start=1, które mogą stać się podwaliną nowych przepisów.