Ustawa śmieciowa do analizy.

ustawa.smieciowa

Na temat ustawy „śmieciowej” wypowiadali się niemal wszyscy, głównie krytykując.
Teraz każdy może zgłaszać uwagi i propozycje na adres e-mail odpady@mos.gov.pl.

Jak zapewnia Ministerstwo, wszystkie uwagi będą gromadzone i publikowane na stronie www.naszesmieci.pl, a następnie przekazane do rozpatrzenia zespołowi ds. wdrażania ustawy śmieciowej.

Minister Środowiska Maciej Grabowski powołał

Zespół ds. analizy wdrażania tzw. ustawy śmieciowej.

Kierownikiem zespołu został były minister środowiska – prof. Andrzej Kraszewski.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele miast, gmin wiejskich, urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, który realizują zadania przewidziane w ustawie.
Do jego zadań, będzie należało przeprowadzenie analizy wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a następnie przedstawienie ministrowi propozycji rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, mających na celu usprawnienie działań nowego systemu.

Na uwagę zasługuje fakt, że w pracach zespołu jako doradcy będą mogli brać udział przedstawiciele administracji państwowej, samorządów, środowisk naukowych i gospodarczych, a także mieszkańcy, właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy  zajmujący się gospodarką odpadami.

Źródło:http://www.portalsamorzadowy.pl