„Elektrośmieciom Stop”

header_logo

Uczniowie Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej w ramach kontynuacji projektu „Eektrośmieciom Stop” organizują zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Fundacja Czysta Ziemia sprawuje nadzór i prawidłowy przebieg zbiórki, a zadaniem uczniów                             jest nagłośnienie akcji i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców.
Zebrane sprzęty, zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie recyklingowej Elektrozłom sp. z o.o.             ze Ślemienia.
Za pozyskany sprzęt, Firma przekaże fundusze na zaplanowaną wycieczkę dla uczniów do zakładu recyklingu i utylizacji ZSEE.

Termin zbiórki: 28 marzec 2014 r. (Piątek) od godz.: 10-tej do 17-tej

Miejsce: parking szkolny przy ulicy Krasińskiego 17 (wjazd od ul. Sobieskiego)

151062_136512046404560_6432283_n