Wycieczka uczniów Gimnazjum KTK do ZGO

1 (Kopiowanie)

26 Maja Fundacja Czysta Ziemia zaprosiła uczniów Gimnazjum KTK na wycieczkę do Zakładu Gospodarki Komunalnej S.A w Bielsku-Białej.

ZGO jest jednym z najnowocześniejszych zakładów do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce, wybudowanym w oparciu o środki unijne i posiada status RIPOK-a, tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Powitała nas i zaprosiła na teren Zakładu przesympatyczna, jak się później okazało niezwykle wyrozumiała i cierpliwa Pani Joanna Siwek spec. ds Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej.

2 (Kopiowanie) 3 (Kopiowanie)

Pani Joanna opowiedziała nam jak funkcjonuje zakład i na czym polega praca w ZGO.

4 (Kopiowanie) 5 (Kopiowanie) 6 (Kopiowanie)

Spotkanie w sali konferencyjnej zakończyła prezentacja filmu na temat recyklingu elektrośmieci.

Ubrani w kamizelki dla gości mogliśmy wejść na teren zakładu.

7 (Kopiowanie) 8 (Kopiowanie) 34 (Kopiowanie)

Zwiedzanie zaczęliśmy od zautomatyzowanej sortowni, dzięki której możliwe jest wydzielanie kilkunastu frakcji surowców wtórnych.

Zobaczyliśmy jak pracują separatory optopneumatyczne, które sortują: tworzywa sztuczne (PET biały, niebieski i zielony, PE/PP, folię) papier, kartoniki oraz frakcję wysokoenergetyczną do produkcji paliwa RDF.

19 (Kopiowanie) 18 (Kopiowanie) 17 (Kopiowanie)

W ten sposób zapewnia się odzysk surowców wtórnych: papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pack, żelazo, aluminium, tworzywa sztuczne takie jak PP, PE, PS, HDPE, uzyskując wymagany przepisami prawa poziom odzysku.

20 (Kopiowanie) 24 (Kopiowanie) 23 (Kopiowanie) 22 (Kopiowanie) 21 (Kopiowanie)

Zwiedziliśmy kompostownię, do której trafiają odpady mokre (biodegradowlane) gdzie są poddawane tlenowemu procesowi rozkładu, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn dla odpadów niebezpiecznych wysegregowanych, magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni. 

27 (Kopiowanie) 26 (Kopiowanie) 28 (Kopiowanie)

Dowiedzieliśmy się, że na ternie ZGO, został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy Bielska-Białej mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, świetlówki i baterie.

29 (Kopiowanie) 30 (Kopiowanie) 31 (Kopiowanie)

Zwiedzanie zakładu zakończyliśmy na składowisku odpadów, których nie da się już odzyskać.

33 (Kopiowanie) 32 (Kopiowanie) 34 (Kopiowanie) 39 (Kopiowanie) 38 (Kopiowanie) 37 (Kopiowanie) 36 (Kopiowanie) 35 (Kopiowanie)

Wracając do budynku administracji zauważyliśmy, że wszystkie samochody wyjeżdżające z zakładu mają obowiązek umyć podwozie na specjalnej myjni

40 (Kopiowanie)

Zmęczeni i pełni wrażeń, po uprzednim umyciu rąk (obowiązkowo), ponownie spotkaliśmy się w sali konferencyjnej.

W podziękowaniu za miłe przyjęcie, poświęcony czas i ciekawą lekcję na temat odpadów, młodzież wpisała się do Księgi Gości. 

41 (Kopiowanie) 47 (Kopiowanie) 46 (Kopiowanie)

I to był już ostatni etap naszej współpracy przy realizowanym przez uczniów Gimnazjum projekcie p.t.: „ELEKTROŚMIECIOM STOP”

44 (Kopiowanie) 43 (Kopiowanie) 42 (Kopiowanie)

26 Maj to wyjątkowy dzień, ktoś tu o tym pamiętał, wioząc dla swojej Mamy skromny bukiecik 😉

45 (Kopiowanie)

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie do współpracy, a uczniom za aktywny udział.