Nowy projekt ustawy o ZSEE już od 1-go czerwca 2015 r.

20

Nowy projekt ustawy o ZSEE już od 1-go czerwca 2015 r.

Gigantyczne kary dla Polski, wnioskowane przez Komisję Europejską za niewdrożenie przepisów Unii Europejskiej dotyczących recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skłoniły Rząd       do pracy nad projektem ustawy w sprawie elektrośmieci.

Oczekuje się, ze nowe przepisy spowodują zwiększenie poziomu elektrośmieci i ich prawidłowego recyklingu i odzysku cennych surowców do ponownego przetworzenia.

Tajemnicą poliszynela jest, że zużyty sprzęt nie zawsze trafia tam gdzie powinien,                                       czyli do profesjonalnych zakładów recyklingu i przetwarzania.

I nie mam tu na myśli lasów i dzikich wysypisk.

Na skutek luk prawnych w ustawie o ZSEE i nieskutecznych kontroli firm zajmujących się zbieraniem          i przetwarzaniem zużytego sprzętu powodują, że w tej branży, jak w żadnej innej, króluje tzw. szara strefa.

Przyjęty w lutym b.r. przez Rząd projekt ustawy ma uwzględnić przepisy unijnej dyrektywy ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chodzi m.in. o wprowadzenie poziomów zbierania elektrośmieci, ich odzysku, czy ponownego użycia i recyklingu a także monitoringu ZSEE.

Przypomnijmy:

– do końca 2015 r. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym.

– od 1 stycznia 2016 r. do końca 2020 r. wprowadzający będzie musiał zbierać nie mniej niż 40 proc. masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach, a w przypadku sprzętu oświetleniowego – nie mniej niż 50 proc.

– od początku stycznia 2021 roku współczynnik odzysku ZSEE będzie wynosił 65 proc.

System zbierania elektroodpadów nie jest ukonstytuowany, dlatego też zebrane elektroodpady                    z gospodarstw domowych często trafiają do skupów złomu, gdzie dochodzi do nielegalnego demontażu ze szkodą dla środowiska naturalnego, zamiast do wyspecjalizowanych zakładów.

Nowy projekt ma zapewnić zwiększenie poziomu odzysku ZSEE, ograniczenie nielegalnego demontażu, kontrolę organizacji odzysku i firm przetwarzających zużyty sprzęt.

Czy nowe prawo okaże się wystarczające by radykalnie rozwiązać problem elektrośmieci ?

KD

źródło: PolskieRadio.pl