Edukacja ekologiczna wciąż potrzebna

ekologia-pl

Edukacja ekologiczna wciąż potrzebna.

Na stronie GIOŚ ukazał się „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2015”

Wynika z niego, że Polska nie wywiązała się z wymaganego ustawą z 3 grudnia 2009 r. poziomu rocznej zbiórki.

 

Niezbyt optymistyczne są również wiadomości na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na chwilę obecną szacuje się, że w Polsce tylko 1/3 elektrośmieci trafia

do recyklingu.

Przypuszczalnie konsumenci, część odpadów elektronicznych oddają do punktu zbiórki złomu, lub zużyte sprzęty wciąż trzymają w domach, zamiast oddać je do legalnych punktów zbiórki ZSEE.

Tymczasem za nie wywiązanie się z obowiązku należnego odzysku, wszystkim krajom unijnym grożą ogromne kary.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z unijną dyrektywą do 2021 roku Polska powinna osiągnąć 65 proc. poziomu zbiórki elektroodpadów.

Obecnie, jak wynika z danych ZPBE, z trudem osiągamy 35 proc.

 

Dla Fundacji Czysta Ziemia wniosek jest jeden.

Wciąż potrzebna jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z elektrozłomem.

 

Zapraszamy więc wszystkich chętnych do kontaktu z nami.

Organizujemy bezpłatne prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży

 

Dane kontaktowe na stronie www.czystaziemia.org

 

Przypominamy, że działamy również na Podkarpaciu, gdzie mamy stały punkt działalności.

Kontakt e-mailowy:  kdec@czystaziemia.org lub telefoniczny:  607 933 313