Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

Film – Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

Scenariusz

Elektrośmieci- myśl globalnie działaj lokalnie.

Powitanie

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- myśl globalnie działaj lokalnie

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Dyskusja

Narysowanie plakatu przez uczniów na temat : Elektrośmieci- myśl globalnie działaj lokalnie

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów opracowanych przez Fundację  Czysta Ziemia

Podsumowanie i omówienie  testu (ankiety) opracowanego przez Fundację Czysta Ziemia  oraz wypracowanie wniosków

Zakończenie, rozdanie ulotek