Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach – film

milkowice0011

Elektrośmieci są groźne!

Powitanie

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- są groźne

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Dyskusja

Rozwiązanie krzyżówki zawierającej hasła dotyczące zagadnień związanych z elektrośmieciami

Wypracowanie wniosków: jak postępować z elektrośmieciami?

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów opracowanych przez Fundację  Czysta Ziemia

Podsumowanie i omówienie  testu (ankiety) opracowanego przez Fundację Czysta Ziemia

Zakończenie, rozdanie ulotek

FILM SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁKOWICACH JANKACH