Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej

14

Pod koniec listopada ponownie zawitaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.

2

Tym razem pod hasłem „Nie trzymaj w domu elektrozłomu” spotkaliśmy się z uczniami klas II B i II D.

Mówiliśmy o tym, dlaczego nie należy trzymać w domu zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i co kryje się pod skrótami ZSEE i PSZOK.

3

Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie co łączy te wszystkie sprzęty, urządzenia i ….zabawki.

11

Co sprawia, że zalicza się je do odpadów niebezpiecznych i skąd wiadomo, że nie należy wrzucać ich do kosza z innymi odpadami.

Uczniowie klas drugich już wiedzą, co oznacza znak przekreślonego kosza umieszczony na urządzeniu.

Wiedzą też, że  zepsute sprzęty należy oddać do recyklingu, a jak to zrobić na pewno przekażą rodzicom.

Trzeba dodać, że słowo recykling, nie jest im obce i nie jest to nasza zasługa, a pań, które są opiekunkami klas.

Na koniec spotkania uczniowie złożyli „Eko Przysięgę” i otrzymali Dyplomy Małego Ekologa.

13

FILM Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej KL. II B

FILM Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej KL. II D