Szkoła Podstawowa w Lipnie kl. I,II,III

IMG_0783

Elektrośmieci –przynieś z mieszkania do punktu zbierania.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- przynieś z mieszkania do punktu zbierania.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Rozwiązanie przez dzieci „Szyfromatu”, którego hasło to: Punkt zbierania.

Praca w grupach, dzieci otrzymują kolorowe kartki z sylabami, z których ułożyć muszą hasła: Jak postępować  z elektrośmieciami : (Nie chomikuj, Nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju)

Narysowanie przez dzieci plakatów na temat „Elektrośmieci”

Podsumowanie wiadomości prelekcji.

Rozdanie wszystkim uczestnikom opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji .

FILM SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNIE KL. I,I,III