Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie SP kl. 1 i 2

IMG_0477

Elektrośmieci –co z nimi robić?

Powitanie

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić?

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Przedstawienie rymowanki o elektrośmieciach:

„Pamiętaj ekologu młody,

Nie wrzucaj elektrośmieci do wody,

Nie wrzucaj ich do kontenera,

Przynieś je do punktu w którym się je zbiera.”

Dzieci powtarzają ją kilka razy , na koniec prelekcji uczniowie, którzy  recytują wierszyk z pamięci dostają nagrody w postaci długopisów.

Kolorowanie kolorowanek przez dzieci o tematyce „Elektroodpady”.

Wypracowanie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami : (Nie chomikuj, Nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju) .

Przeprowadzenie test w postaci konkursu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Konkurs polega na wyciągnięciu z pudełka kartonika z obrazkiem i przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy : elektrośmieci lub nieelektrośmieci. Za prawidłowe rozpoznanie uczeń otrzymuje nagrodę: długopis z logo fundacji „Czysta Ziemia”

 Podsumowanie wiadomości prelekcji.

Rozdanie wszystkim uczestnikom opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji .

FILM ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PLATEROWIE – SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I i II