Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach Szkoła Podstawowa kl. II

IMG_0599

 Elektrośmieci –co z nimi robić?

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić?

Przedstawienie rymowanki o elektrośmieciach:

„Pamiętaj ekologu młody,

Nie wrzucaj elektrośmieci do wody,

Nie wrzucaj ich do kontenera,

Przynieś je do punktu w którym się je zbiera.”

Kolorowanie kolorowanek przez dzieci o tematyce „Elektroodpady”.

Wypracowanie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika), za sformułowanie zasady uczniowie dostają w nagrodę długopis z logo fundacji „Czysta Ziemia”

Przeprowadzenie test w postaci konkursu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Konkurs polega na wyciągnięciu z pudełka kartonika z obrazkiem i przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy : elektrośmieci lub nieelektrośmieci. Za prawidłowe rozpoznanie uczeń otrzymuje nagrodę: długopis z logo fundacji „Czysta Ziemia”

Podsumowanie wiadomości prelekcji

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji .

FILM ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SERPELICACH SZKOŁA PODSTAWOWA KL. II