Czy to już koniec szarej strefy w świecie elektroodpadów ?

Już w styczniu 2018 r. wejdzie w życie pozostała część przepisów ustawy przyjętej

w 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Czy nowe przepisy dotyczące postępowania z ZSEE, przyczynią się do likwidacji szarej strefy w świecie elektroodpadów ?

Brak w Polsce przyjętych standardów przetwarzania elektrozłomu, sprzyja powstawaniu nadużyć i łamaniu prawa.

Nie wszystkie zakłady zachowują normy ochrony środowiska i podczas przetwarzania elektrośmieci dochodzi do skażenia środowiska.

Co się zmieni ?

Zmieni się podział odpadów zużytego sprzętu na 6 kategorii (obecnie jest 10)

i wprowadzenie audytów zewnętrznych.

W celu sprawdzenia, czy zakłady przetwarzania realizują obowiązki, które przewiduje prawo ochrony środowiska, znowelizowane przepisy pozwolą na dokonanie  niezapowiedzianej kontroli tych firm.

Audytu zewnętrznego będzie mógł dokonać Inspektor Ochrony Środowiska, marszałek województwa lub starosta.

Przypomnijmy, że od 2020 roku  poziom zbierania zużytego sprzętu ma wynosić 65 proc. masy wprowadzonej do obrotu w trzech poprzednich latach lub 85 proc. wytworzonego zużytego sprzętu.

Obecny poziom zbierania wynosi 40% urządzeń, które są wprowadzane na rynek.

KD

źródło: https://biznes.newseria.pl

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/267-najwazniejsze-zmiany-w-ustawie-o-zuzytym-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicznym