Zbiórka elektrośmieci w Czartajewie

 Elektrośmieci –przynieś z mieszkania do punktu zbierania.

  1. Zorganizowanie zbiórki ZSEE we współpracy z Fundacją Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami , przy wsparciu dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie oraz  zaangażowaniu uczniów klasy II Technikum Energetyki Odnawialnej.
  2. Nagłośnienie wydarzenia: umieszczenie informacji propagującej akcję na stronie internetowej szkoły ZSR Czartajew i facebooku,  rozwieszenie  plakatów na słupach i tablicach, podanie informacji o zbiórce  na mszy w kościele w Czartajewie.
  3. Zakupienie sadzonek bratków i przygotowanie bylin.
  4. Czynności wykonywane przez uczniów podczas organizacji i trwania akcji:

– przygotowanie miejsca do zbiórki ZSEE (budynek internatu szkoły)

– pełnienie dyżurów podczas trwania akcji,

– pomaganie przy rozładowywaniu zużytego sprzętu przywiezionego przez mieszkańców,

– rozdawanie sadzonek,

-wydawanie nagród Fundacji Czysta Ziemia uczestnikom zbiórki elektrośmieci – toreb ekologicznych, opasek, długopisów .

  1. Zakończenie akcji, spisanie zebranego sprzętu i określenie przybliżonej wagi elektrozłomu: 600kg.

Czas trwania zbiórki : 3 dni.

UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ OKOŁO 600 KILOGRAMÓW ELEKTROZŁOMU!!!!!