Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach

 

 

Scenariusz

Temat: Elektrośmieci –dużo wiedzą o nich dzieci?

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci-?

Przedstawienie rymowanki o elektrośmieciach i nauczenie się jej przez dzieci:

„Pamiętaj ekologu młody,

Nie wrzucaj elektrośmieci do wody,

Nie wrzucaj ich do kontenera,

Przynieś do punktu w którym się je zbiera.”

Podzielenie dzieci na dwie drużyny. Każda z drużyn musi rozwiązać zadania związane z tematyką elektrośmieci.

Dzieci muszą ułożyć zdanie z kartoników, które odpowiada na pytanie: co to są elektrośmieci?

Dopasowanie odpowiednich ZSEE do odpowiedniej grupy elektrośmieci.

Dzieci układają hasła z rozsypanek: nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika( zasady postępowania z ZSEE)

Kolorowanie kolorowanek przez dzieci o tematyce „Elektroodpady”.

Przeprowadzenie testu rozpoznawalności elektrosmieci.

Podsumowanie wiadomości prelekcji.

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia, dyplomów i opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji .