Zuchy 33DH „Adept”

Scenariusz

Temat: Rady na elektroodpady.

Zapoznanie dzieci- zuchy z omawianą tematyką.

Gra patrolowa pt.”Rady na elektroodpady”.

Podzielenie zuchów na 2 drużyny. Każda z drużyn musi przejść 5 punktów patrolowych, na których umieszczone są zadania do rozwiązania( rebusy, łamigłówki itp. związane z tematyką elektrośmieci) .

I punkt: zuchy muszą ułożyć zdanie z kartoników, które odpowiada na pytanie: co to są elektrośmieci?

II punkt: Prezentacja elektrosmieci i zapoznanie ze znakiem umieszczonym na ZSEE(przekreślony kosz).

III punkt: zadaniem zuchów jest oddzielić ZSEE od innych przedmiotów( rozróżnić co jest elektrośmieciem a co nie).

IV punkt: zapoznanie z podziałem na grupy, dopasowanie odpowiednich ZSEE do odpowiedniej grupy elektrośmieci.

V punkt: co robimy z elektrośmieciami?, nauczenie się przez zuchy , krótkiego wierszyka:

PAMIĘTAJ EKOLOGU MŁODY

NIE WYRZUCAJ ELEKTROŚMIECI  DO WODY

NIE WRZUCAJ ICH DO KONTENERA

PRZYNIEŚ DO  PUNKTU, W KTÓRYM SIĘ JE ZBIERA

Kolorowanie kolorowanek o tematyce związanej z elektrośmieciami.

Rozwiązanie szyfrom atu z hasłem: PUNKT ZBIERANIA.

Wspólne wypracowanie zasad jak postępować z elektrośmieciami- ułożenie karteczek z zasadami.

Podsumowanie spotkania, rozdanie dyplomów, tabliczek mnożenia i długopisów z logo Fundacji Czysta Ziemia.