Przedszkole nr 39 w Lublinie Grupa 3-latków

„ Ekologia dla najmłodszych”

 

 1. Zapoznanie dzieci z tematem przyrody i dbania o środowisko.
 2. Poznanie przez dzieci terminów takich jak:
 • ekologia
 • recykling
 • SEiE
 • ZSEiE?
 1. Zaprezentowanie dzieciom elektrośmieci (suszarka, telefon, żarówka, baterie, laptop, pokazanie zdjęć wielkogabarytowych elektrośmieci)
 2. Pokazanie ważnych symboli : znak recyklingu, znak przekreślonego kosza na bateriach lub opakowaniach. Przedstawienie 5 zasad postępowania z elektrośmieciami.
 3. Rozdanie dzieciom kolorowanek o tematyce ekologicznej.
 4. Podsumowanie omawianego tematu.
 • Co to są elektrośmieci?
 • Wymień kilka elektroodpadów.
 • Co oznacza słowo recykling ?
 • Czego nie wolno robić z elektroodpadami?
 • Co oznacza symbol przekreślonego kosza umieszczony na sprzęcie?
 1. Ślubowanie Małego Ekologa
 2. Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów, opasek odblaskowych oraz toreb i długopisów dla Wychowawcy. Zakończenie prelekcji.