Przedszkole nr 39 w Lublinie Grupa 5-latków

 

„ Mały Ekolog”

 1. Zapoznanie dzieci z tematem. Poznanie terminów takich jak:
 • Co to jest ekologia?
 • Co to jest recykling?
 • Co to jest SEiE?
 • Co to jest ZSEiE? Jak go dzielimy?
 1. Zaprezentowanie dzieciom elektrośmieci (suszarka, telefon, żarówka, baterie, laptop, pokazanie zdjęć dużych elektrośmieci)
 2. Pokazanie ważnych symboli na opakowaniach (przekreślony kosz). Omówienie szkodliwych substancji w elektroodpadach (ołów, rtęć, azbest, freon, kadm, nikiel) Przedstawienie 5 zasad postępowania z elektrośmieciami.
 3.  Kolorowanie przez dzieci kolorowanek o tematyce ekologicznej.
 4. Podsumowanie omawianego tematu.
 • Co to są elektrośmieci?
 • Wymień kilka elektroodpadów małogabarytowych?
 • Wymień kilka odpadów wielkogabarytowych ?
 • Co oznacza słowo recykling ?
 • Wymień jakie materiały można odzyskać podczas recyklingu elektrozłom.
 • Jakie szkodliwe substancje są w elektroodpadach?
 • Czego nie wolno robić z elektroodpadami?
 • Co oznacza symbol przekreślonego kosza umieszczony na sprzęcie?
 1. Ślubowanie Małego Ekologa
 2. Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów, opasek odblaskowych oraz toreb i długopisów dla Wychowawcy.