Szkoła Podstawowa w Czartajewie

Scenariusz

Temat: Elektrośmieci –co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Wypisanie przez dzieci na tablicy przykładowych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić dowiedzą się dzieci?

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Kolorowanie przez dzieci kolorowanek zawierających zasady : Jak postępować z ZSEE?

W oparciu o pokolorowane prace podanie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami i rozwieszenie ich na tablicy: (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika). Uczniowie są podzieleni na grupy , w których układają hasła dotyczące omawianej tematyki. Następnie każda z grup prezentuje swoje hasło.

Przeprowadzenie testu podsumowującego wiadomości zdobyte na prelekcji.

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia z logo ”Czysta Ziemia” i opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia”

Zakończenie prelekcji .