Szkoła Podstawowa w Sarnakach kl. III

Elektrośmieci –co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Powitanie.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

 

Wypisanie przez dzieci na tablicy przykładowych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

 

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Narysowanie przez dzieci plakatów na temat: Jak postępować z ZSEE? Na plakatach znajdują się zasady postępowania ZSEE. 

Przeprowadzenie testu podsumowującego wiadomości zdobyte na prelekcji i rozdanie dzieciom biorącym udział w teście opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia”.

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia  z logo ”Czysta Ziemia”.

Zakończenie prelekcji .