Zbiórka ZSEE to nie dzikie wysypisko !

Jedną z okazji pozbycia się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są tzw. zbiórki.

Niestety, nie zawsze są organizowane w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem.

 

Niedawno miałam okazję przekonać się jak wygląda zbiórka zorganizowana przez nieznaną mi firmę (mimo starań, nie udało mi się dowiedzieć, kto tak naprawdę jest organizatorem).

Wyznaczono miejsce, gdzie mieszkańcy wioski mieli przywozić niepotrzebne sprzęty, wyznaczono termin i godziny od do. I to wszystko.

Efekt był taki, że na wyznaczonym placu pojawiły się sprzęty już dzień wcześniej, nikt nie nadzorował zbiórki, nikt nie pilnował. Porzucony sprzęt był dostępny dla tzw. zbieraczy, którzy chętnie demontowali i wykręcali co się da, przy okazji zanieczyszczając środowisko.

To co zostało na placu przypominało złomowisko: rozbite monitory, rozbebeszone i porozkręcane różnego rodzaju urządzenia, walające się baterie itp.

Tymczasem zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne to odpady niebezpieczne

i postępowanie z nimi reguluje Ustawa ZSEE z dnia 29.07.2005 r. z późniejszymi zmianami i nowelizacją.

Ustawa określa prawa i obowiązki zarówno producentów jak i użytkowników (konsumentów).

Użytkownik sprzętu (konsument)

  • Ma obowiązek oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu  taki sprzęt. Np.: Firmy recyklingowe.  (art.35 ustawy ZSEiE).
  • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art.36 ustawy ZSEiE).
  • Pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie   do śmietnika, wystawienie przed blok lub posesję, czy porzucenie w lesie) podlega karze grzywny do 5.000,-zł (art. 74 ustawy ZSEiE).

Ważne !!! – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy kompletny bez  próby samodzielnego demontażu.

Demontaż przez osoby postronne bez odpowiednich kwalifikacji jest zabroniony.

Niefachowy demontaż, w nieodpowiednim miejscu, bez zabezpieczenia, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla człowieka i środowiska naturalnego i podlega karze grzywny, w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł.

Jako konsumenci:

  • mamy prawo do informacji, gdzie możemy oddać bezpłatnie zużyty sprzęt – podmiotem odpowiedzialnym za informację jest Gmina
  • mamy prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie zbierania  np.: PSZOK (art. 37 ustawy ZSEiE)
  • mamy prawo do bezpłatnego oddania sprzętu podczas zakupu nowego (1:1), sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu
  • mamy prawo do pozostawienia zużytego sprzętu w punkcie serwisowym lub napraw, gdy naprawa zużytego sprzętu jest nieopłacalna.

KD