Przedszkole „Stonoga”  w Lublinie

„Mały Ekolog”
– zagadnienia nawiązujące do tematu zajęć,
– wyjaśnienie pojęć: ekologia, SEiE, ZSEiE, recykling, utylizacja,
– prezentacja przykładowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– zapoznanie się z oznakowaniem na urzadzeniach
– omówienie zasad, według których należy postępować z elektrośmieciami,
– nauka wierszyka o tematyce ekologicznej,
– rozmowa o tym w jaki sposób należy dbać o środowisko, nie tylko w kontekście elektrośmieci
– Ślubowanie Małego Ekologa
– rozdanie kolorowanek oraz dyplomów.