Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

 Elektrośmieci –co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Wyświetlenie filmu dzieciom: „Bajka edukacyjna-proekologiczna”.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci –co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Przeprowadzenie testu rozpoznawalności elektrośmieci oraz segregacja śmieci: posegregowanie przedmiotów do odpowiednich pudełek: plastik, papier, elektrośmieci.

Tworzymy Czystą Ziemię. Uczniowie otrzymują elementy do pokolorowania. Następnie umieszczają je na planszy w odpowiednim miejscu, tworząc Czysta Ziemię.

Nauczenie się rymowanki: ”Pamiętaj ekologu młody…”

Podsumowanie wiadomości prelekcji.

Rozdanie uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia, dyplomów i toreb z logo Czysta Ziemia  i zakończenie prelekcji .