Spotkanie w Zespole Szkół im. Ks. Prałata St. Sudoła w Dzikowcu

Elektrośmieci są groźne

Uczniowie Gimnazjum klas trzecich z Zespołu Szkół im. Ks. Prałata St. Sudoła w Dzikowcu  spotkali się z naszą Fundacją, żeby sprawdzić swoją wiedzę na temat ZSEE.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wypełnienia ankiety „Co wiemy, a czego nie o ZSEE”

Pobieżne sprawdzenie ankiet, było podpowiedzią na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwag

ę.

Chociaż scenariusz prelekcji był zaplanowany, to jednak los lubi płatać figle.

Podczas spotkania w klasie 3b w szkole wyłączono prąd. Nie można było wyświetlić przygotowanej prezentacji i filmu.

Okazuje się, że brak pomocy multimedialnej nie jest przeszkodą w przekazaniu młodzieży wiedzy na temat elektrośmieci i prawidłowych zasad postępowania z nimi.

Było za to więcej rozmów i dyskusji, również na temat problemów lokalnych.

 

Spotkanie z kl. 3 a natomiast, odbyło się już bez niespodzianek i zgodnie z przygotowanym scenariuszem.

Ponieważ nasze spotkanie odbywało się pod tytułem „Elektrośmieci są groźne” i „Jak traktować odpady, aby uniknąć zagłady” skupiliśmy się na omówieniu zasad postępowania z ZSEE, szkodliwych związkach w zużytym sprzęcie AGD i RTV, prawach i obowiązkach konsumentów.

Mówiliśmy również o konsekwencjach porzucania elektrozłomu na łonie natury, oraz o znaczeniu recyklingu.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas trzecich, którzy za chwilę wkroczą w świat dorosłych, wykorzystają zdobytą wiedzę i w trosce o siebie i środowisko, nie zapomną o prawidłowym postępowaniu z elektrośmieciami.

Pani mgr. Bogusławie Maciąg dziękujemy za zaproszenie i współpracę.