Proste zasady na elektroodpady. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

Proste zasady na elektroodpady.

Mechowiec, niewielka, urokliwa wioska w woj. podkarpackim.

Nazwa wsi związana jest z roślinnością głównie mchem, gęsto porastającym obszary dawnej Puszczy Sandomierskiej obejmującej wioskę i okolice.

Szkoła Podstawowa od której otrzymaliśmy zaproszenie, to jeden z ważniejszych obiektów wiosce.

W szkole jest 5 klas: pierwsza, trzecia, czwarta, piąta i siódma, w każdej po kilkoro dzieci, razem 27 uczniów.

Tematem naszego spotkania były „Proste zasady na elektroodpady”

Spotkanie z grupą uczniów w wieku od 7-miu do 13-tu lat to nie lada wyzwanie.

Była więc projekcja filmu edukacyjnego na temat elektroodpadów, wyjaśnienie skrótów ZSEE, PSZOK i informacja gdzie się znajduje.

Omówiliśmy też zasady prawidłowego postępowania z elektrozłomem oraz prawa i obowiązki konsumenta.

Podczas, gdy starsi uczniowie wypełniali ankiety i rozwiązywali krzyżówki, młodsi układali puzzle z wyrazami związanymi z tematem naszego spotkania.

Na koniec projekcja bajki o smogu, spodobała się wszystkim i sprowokowała do dyskusji na temat spalania śmieci.

Wszyscy dostali ulotki z tablicą Mendelejewa, dodatkowo uczniowie z klas IV, V i VII otrzymali zakładki do książek i kalendarze z logo Fundacji, a młodsi Dyplomy Małego Ekologa.

Wszystkim dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie, które zapamiętamy na długo.

Dyrekcji szkoły dziękuję za zaproszenie i słodkości 😉

KD