Elektrośmieci –przynieś z mieszkania do punktu zbierania. Wiosenna zbiórka elektrośmieci

Scenariusz Wiosennej zbiórki elektrośmieci

 

Elektrośmieci –przynieś z mieszkania do punktu zbierania.

Zorganizowanie zbiórki ZSEE we współpracy z Fundacją Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami , przy wsparciu 33 DH Adept z Siemiatycz.

Nagłośnienie wydarzenia: umieszczenie informacji propagującej akcję na łamach lokalne gazety ”Kurier Podlaski”, w mediach społecznościowych  –fb, oraz na stronie Podlasie24,  rozwieszenie  plakatów na słupach i tablicach w Siemiatyczach, rozniesienie ulotek z informacją o zbiórce.

Zakupienie sadzonek bratków i przygotowanie sadzonek bylin oraz malin.

Czynności wykonywane przez harcerzy podczas organizacji i trwania akcji:

– przygotowanie miejsca do zbiórki ZSEE (podwórko za „Domem Rycerza”)

– pełnienie dyżurów podczas trwania akcji od 8:00 do 18:00.

– pomaganie przy rozładowywaniu zużytego sprzętu przywiezionego przez mieszkańców,

– rozdawanie sadzonek,

-wydawanie nagród Fundacji Czysta Ziemia uczestnikom zbiórki elektrośmieci – toreb ekologicznych, opasek, kalendarzy.

Przeprowadzenie zbiórki informacyjnej dla zastępu zuchów na temat elektrośmieci: rozwiązywanie krzyżówki, wykreślanki, poznanie zasad postępowania z ZSEE, przeprowadzenie gry patrolowej o tematyce elektrośmieci.

Zakończenie akcji, spisanie zebranego sprzętu i określenie przybliżonej wagi elektorozłomu.