Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze

 Elektrośmieci –co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

31.10.2019

        

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.

Tworzymy Czystą Ziemię i Ziemię z elektrośmieciami. Uczniowie otrzymują elementy do pokolorowania. Następnie umieszczają je na o planszy, tworząc Czystą Ziemię .

Wypracowanie zasad postępowania z ZSEE.

Przedstawienie dzieciom rymowanki ekologicznej: ”Pamiętaj ekologu młody…”

Rozdanie wszystkim uczestnikom opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i dyplomów Małego Ekologa.