Podziękowanie Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa Batorego w Weryni