Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne In-Progres Siemiatycze

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne In-Progres

w Siemiatyczach


Temat: Elektrośmieci – dużo wiedzą o nich dzieci?

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką. Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.


Zabawa – segregacja elektrośmieci i zwykłych przedmiotów (nie elektrośmieci).

Wykonanie plakatu „CZYSTA ZIEMIA”. Dzieci naklejają różne obrazki (rośliny, budynki, elektrośmieci) na kulę ziemską tworząc czysta Ziemię.
Wykonanie zadania: Wybór (pokolorowanie) elektrośmieci z grupy przedmiotów.


Podsumowanie wiadomości prelekcji (wypracowanie zasad postępowania z ZSEE).
Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów i opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji .

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA