„Mały Ekolog” wśród uczniów Prywatnego Przedszkola MISIACZEK

„Mały Ekolog” wśród uczniów Prywatnego Przedszkola MISIACZEK w Lublinie

– zagadki wprowadzające w temat zajęć
– nauka pojęć: ekologia, SEiE, ZSEiE, recykling, segregacja
– prezentacja małych elektrośmieci oraz zdjęcia wielkogabarytowych
elektrośmieci
– zapoznanie z symbolami ekologicznymi, np.: znak recyklingu,
przekreślonego kosza
– zasady postępowania z ZSEiE oraz zużytymi bateriami
– rozdanie upominków od Fundacji