Szkoła Podstawowa w Czartajewie

Szkoła Podstawowa w Czartajewie

 Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.


Powitanie.
Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.
Uczniowie podają sprzęt elektryczny i elektroniczny, który posiadają w domu.
Prezentacja slajdów: Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.
Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.
Tworzymy Czystą Ziemię .Uczniowie otrzymują elementy do pokolorowania. Następnie umieszczają je na odpowiednich planszach, tworząc Czystą Ziemię.
Wypracowanie zasad postępowania z elektroodpadami i zawieszenie ich na tablicy.
Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia, opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i dyplomów Małego Ekologa.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA