Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, klasy I TI i TM

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

klasy I TI i TM


Elektrośmieci –problem lokalny czy globalny?
Powitanie.
Zapoznanie uczniów z omawianą tematyką.
Dyskusja:
Uczniowie odpowiadają na zadane pytania .
Jakie urządzenia elektroniczne i elektryczne mają w domu?
Które urządzenia elektroniczne i elektryczne uważają za niezbędne w ich życiu?
Jak długo mają w domu poszczególne urządzenia elektroniczne i elektryczne, zanim je wymienią na nowe?
Jak często wymieniają baterie w urządzeniach?
Gdzie ludzie wyrzucają lub zostawiają przestarzałe urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz zużyte baterie?
Co się dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami?
Dyskusja
Prezentacja slajdów i sprzętu elektronicznego i elektrycznego: Elektrośmieci- problem lokalny czy globalny?
Wypracowanie zasad postępowania z elektrośmieciami i zapisanie ich na tablicy.
Wypełnienie ankiet wśród uczniów opracowanych przez Fundację Czysta Ziemia i podsumowanie prelekcji.
Rozdanie opasek odblaskowych i broszurek z tabliczką mnożenia z logo” Czysta Ziemia” dla uczniów .
Zakończenie prelekcji.
     

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA