Szkoła Podstawowa w Tołwinie

Szkoła Podstawowa w Tołwinie

Scenariusz

 Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.

Powitanie.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką. 

Uczniowie podają sprzęt elektryczny i elektroniczny, który posiadają w domu. 

Prezentacja slajdów: Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach. 

Tworzymy Czystą Ziemię .Uczniowie otrzymują elementy do pokolorowania. Następnie umieszczają je na odpowiednich planszach, tworząc Czystą Ziemię.

Wypracowanie zasad postępowania z elektroodpadami.

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia, opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i dyplomów Małego Ekologa.

Zakończenie prelekcji

      

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA