Przedszkole nr 45 w Lublinie

Przedszkole nr 45 w Lublinie

Wprowadzenie dzieci w temat poprzez zagadki.

Nauka (przypomnienie) pojęć takich jak ekologia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wymienienie poszczególnych grup sprzętu wraz z przykładami (prezentacja małogabarytowych elektrośmieci; pokazywanie zdjęć elektrośmieci z
pozostałych grup).

Wskazanie cech elektrośmieci oraz zużytych baterii, które stanowią o niebezpieczeństwie dla środowiska.

Zapoznanie się ze znakiem przekreślonego kosza, wskazanie go na każdym z przyniesionych elektrośmieci oraz wyjaśnienie jego znaczenia.

Poznanie zasad, w jaki sposób i gdzie powinniśmy pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Zapoznanie się z symbolem recyklingu, wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia.

Poznanie znaczenia wyrazów: przetwarzanie, segregacji śmieci, utylizacja, demontaż.

Przedstawienie 5 ogólnych zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Luźna rozmowa o tym w jaki sposób możemy oszczędzać energię oraz wodę.

Rozdanie dyplomów, kolorowanek i odblasków dzieciom, oraz toreb nauczycielom.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA