Szkoła Podstawowa w Perlejewie KLASA 3

Szkoła Podstawowa w Perlejewie KLASA 3

Scenariusz

Temat: Elektrośmieci – co z nimi robić, dowiedzą się dzieci.

Powitanie.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką. Pogadanka na temat elektrośmieci. 

Dzieci kolorują kolorowanki o tematyce elektrośmieci i na ich podstawie układają zasady postępowanie z ZSEE.

Omówienie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami” : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika) na podstawie kolorowanek. 

Podsumowanie prelekcji.

Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów oraz tabliczek mnożenia z logo ”Czysta Ziemia”.

Zakończenie prelekcji.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA