Szkoła Podstawowa w Perlejewie KLASA 1

Szkoła Podstawowa w Perlejewie uczniowie 1 klasy

Scenariusz

Elektrośmieci – co z nimi robić, dowiedzą się dzieci.

Powitanie.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką. Pogadanka na temat elektrośmieci. 

Dzieci kolorują kolorowanki o tematyce elektrośmieci i na ich podstawie układają zasady postępowanie z ZSEE.

Omówienie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami” : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika) na podstawie kolorowanek. 

Podsumowanie prelekcji. 

Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów oraz opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia”.

Zakończenie prelekcji.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA