Prywatne Przedszkole Martynka w Lublinie

Prywatne Przedszkole Martynka w Lublinie

Przeprowadzeniu prelekcji pod tytułem „Mały Ekolog” wśród uczniów Prywatnego Przedszkola Martynka mieszczącego się w Lublinie.

Plan prelekcji:
– zagadki, wprowadzenie do tematu
– nauka pojęć: ekologia, SEiE, ZSEiE, recykling, segregacja
– prezentacja małych elektrośmieci oraz zdjęcia wielkogabarytowych
elektrośmieci
– zapoznanie z symbolami ekologicznymi, np.: znak recyklingu,
przekreślonego kosza
– zasady postępowania z ZSEiE oraz zużytymi bateriami
– rozdanie kolorowanek o tematyce ekologicznej
– rozdanie upominków od Fundacji

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA