„Myśl globalnie działaj lokalnie” PSP w Hucie Komorowskiej, klasy 7,8

„Myśl globalnie działaj lokalnie” Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego 

w Hucie Komorowskiej, klasy 7,8

Pod takim hasłem, odbyło się spotkanie z najstarszą społecznością PSP w Hucie Komorowskiej

Spotkanie rozpoczęliśmy od anonimowej ankiety Co wiemy a czego nie o ZSEE.

Przy omówieniu wyników okazało się, że są całkiem zadowalające.

Zapewne jest to zasługa wcześniej zorganizowanej akcji wg projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Omówiliśmy zatem zasady prawidłowego postępowania z ZSEE, a w szczególności prawa

i obowiązki konsumenta.

Uczniowie dowiedzieli się, że zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu kompletny, a za nielegalny demontaż przez osoby nieuprawnione grożą surowe kary.

Mam nadzieję, że po naszym spotkaniu wszyscy zapamiętają dlaczego ten wymóg jest tak ważny.

Projekcja filmu „Elektroniczne śmietnisko” z serii SOS dla świata, to potwierdzenie hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie” .

Nasze ciekawostki z dziedziny elektroodpadów były końcowym etapem spotkania.

Mam ogromny podziw dla kadry nauczycielskiej za tak duże zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy najmłodszym mieszkańcom gminy na temat ochrony środowiska.

Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły za zaproszenie, stworzenie przemiłej atmosfery i okazaną pomoc

podczas naszego spotkania.

FOTORELACJA Z PRELEKCJI FACEBOOK

KD

EDUKACJE EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA