Prelekcje w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

Prelekcje ekologiczne na terenie woj. Wielkopolskiego w placówkach oświatowych (przedszkolach) dotyczących prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz
zużytymi bateriami i akumulatorami w ramach Publicznych Kampanii Edukacyjnych prowadzonych  przez Fundację Czysta Ziemia na rzecz walki z odpadami. Przeprowadzono  7 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych)

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA