Nie trzymaj w domu elektrozłomu. Publicza Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze

Nie trzymaj w domu elektrozłomu.

Dzień Dziecka jest już tylko wspomnieniem, ale wracamy do niego z sentymentem, bo właśnie

tego dnia spotkaliśmy się z młodzieżą szkolną w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze.

Dla uczniów klas 3 i 4 wybraliśmy temat „Nie trzymaj w domu elektrozłomu”

Celem mojego spotkania z uczniami było przekazanie im wiedzy na temat pozbywania się zepsutych i już zbędnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jednym słowem elektrozłomu.

Omówiliśmy zatem zasady prawidłowego postępowania z ZSEE i wynikające z nich korzyści.

Zgodziliśmy się, że zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (ZSEE) oddane do recyklingu

to jedna z ważniejszych form ochrony środowiska.

Po pierwsze, to oszczędność energii

Po drugie, to odzyskanie materiałów do wytworzenia nowych produktów

Po trzecie to ochrona dóbr naturalnych naszej planety

Po czwarte to jeden ze sposobów na zmniejszenie ilości odpadów.

Wyjaśniliśmy również czym się różni recykling od upcyklingu.

Na koniec Uczniowie i Uczennice w ramach urozmaicenia rozwiązywali krzyżówki i układali wyrazy związane z tematyką naszego spotkania.

Jestem pewna, że po tym spotkaniu młodzi ludzie przekonają dorosłych, aby jednak nie trzymali

w domu elektrozłomu.

Pani Dyrektor dziękuję za zaproszenie i życzliwość, a Uczniom i Uczennicom wspaniałych wakacyjnych przygód.

KD

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA