Przedszkole Publiczne nr 35 w Lublinie

Fundacja Czysta Ziemia przeszkoliła 190 przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym nr 35 w Lublinie w dniach 22.09.2022 oraz 23.09.2022 podczas 8 godzin prelekcji 45 minutowych.
Publiczna Kampania Edukacyjna w zakresie prawidłowego postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także zużytymi bateriami i akumulatorami.

Publiczną Kampanie Edukacyjną wspierała firma Green Camo s.c.