Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, grupa 5-6 latków

Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, grupa 5-6 latków

Elektroodpady – poznajemy postępowania z nimi zasady.
1. Powitanie.
2. Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.
3. Prezentacja slajdów: Elektrośmieci – co z nimi robić dowiedzą się dzieci, pogadanka na temat elektrośmieci oraz omówienie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami” : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika).
4. Prezentacja elektrośmieci – dzieci oglądają sprzęty elektryczne i elektroniczne i starają się odnaleźć na nich znaczek przekreślonego kosza.
5. Plakat CZYSTA ZIEMIA – dzieci w grupach tworzą plakaty pt. „Czysta Ziemia”.
6. Podsumowanie prelekcji.
7. Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów z logo ”Czysta Ziemia”.
8. Zakończenie prelekcji.

 

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA