Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim – kl. 3 a i b

Prelekcje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim.

Nasze spotkanie z uczennicami i uczniami klas 3a i 3b odbyło się pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”.

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne dla środowiska.

Jakie są zasady prawidłowego postępowania z elektroodpadami ?

– znak przekreślonego kosza na zużytym sprzęcie AGD i urządzeniach elektrycznych

i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do pojemników z innymi odpadami

– za pozbycie się elektroodpadów w sposób niezgodny z prawem grozi kara pieniężna

– zużyty sprzęt możemy oddać w sklepie podczas zakupu nowego

– możemy również zostawić w serwisie, kiedy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna

– możemy organizować zbiórki elektrośmieci

– możemy też oddać elektroodpady do PSZOK-u

– recykling to sposób na pozyskanie surowców do produkcji innych rzeczy

Pokazaliśmy również przykłady Upcyklingu czyli „drugie życie rzeczy”

Według statystyk, 2 lata temu w każdym domu było mniej więcej około 15 urządzeń elektrycznych,

obecnie używamy 2 razy więcej.

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak dużo generujemy elektroodpadów, dzieci miały za zadanie wypisać na kartkach jakie sprzęty elektryczne używane są w każdym domu, a potem wyobrazić sobie co by było, gdyby wszystkie urządzenia się zepsuły.

Jak duża powstałaby góra elektroodpadów ?

Na pożegnanie dzieci otrzymały opaski odblaskowe z logo Fundacji.

KD

 

Edukację ekologiczną wspiera firma