Globalne problemy ekologiczne z jakimi zmaga się nasza planeta u progu XXI wieku

Śmiało możemy uznać, że działalność człowieka ma wpływ na wszystkie problemy ekologiczne, które dotykają nasza planetę.

Zanieczyszczenie powietrza i wód jest spowodowane rozwijającym się przemysłem powodującym utlenianie się szkodliwych substancji: gazów, pary tlenków węgla, azotu, siarki, popiołów, pyłów, sadzy i związków metali ciężkich, stosowanie zbyt dużych ilości nawozów sztucznych, a także brak oczyszczalni ścieków lub ich zły stan, wydzielanie spalin przez transport lądowy i wodny.

Skutkiem działalności człowieka są również kwaśne deszcze, ocieplenie klimatu, dziura ozonowa i degradacja gleb.

Nasuwa się refleksja; skoro działalność człowieka jest powodem problemów, to również działalność człowieka może mieć wpływ na umniejszenie lub ich likwidację.

Co więc możemy zrobić?

Odpowiedź zdaje się być prosta: EDUKOWAĆ

Edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat daje nam gwarancję, że wyrośnie pokolenie ludzi wykształconych i świadomych odpowiedzialności za nasze środowisko i przyrodę.

My jako dorośli zobowiązani jesteśmy dawać przykład i podejmować różne działania proekologiczne,

Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami pełni swoją misję spotykając się z młodzieżą szkolną i przekazując wiedzę na temat najbardziej niebezpiecznych odpadów jakimi są elektrośmieci.