Mały Ekolog w Zerówce w Majdanie Królewskim

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

Po spotkaniu z grupą 5-cio latków, przyszła kolej na starsze koleżanki i kolegów.

6-cio latki z Zerówki powitały Fundację Czysta Ziemia z radością i ciekawością.

Spotkanie rozpoczęliśmy od dyskusji o zwykłych śmieciach, które otaczają nas na co dzień.

Starszaki doskonale znają zasady segregacji odpadów, co niewątpliwie jest zasługą Pań opiekujących się grupami.

Jednak celem naszego spotkania były elektrośmieci. Co to są elektrośmieci i skąd się biorą.

Należało również wyjaśnić gdzie możemy je oddać skoro nie wolno ich wrzucać do koszów

z innymi odpadami.

Oczywiście, że do PSZOK-u a, żeby o tym pamiętać, pokolorowane „zużyte” sprzęty trafiły na planszę z napisem PSZOK, natomiast pięknie pokolorowane kwiaty i zwierzęta na planszę

Czysta Ziemia.

O tym jak dbać o naszą planetę, żeby była czysta i uśmiechnięta, pomógł nam film

Kodeks Małego Ekologa i karty zawierające zasady postępowania.

Na pożegnanie Dzieci złożyły EKO PRZYSIĘGĘ i otrzymały Dyplomy .

Obiecały również, że swoją wiedzą podzielą się z Rodzicami i innymi dziećmi.

Dla takich spotkań warto poświęcać czas i uwagę, ponieważ przynoszą wiele radości i nadziei.

Nadziei, że oto rośnie nam nowe pokolenie, które potrafi zadbać o Planetę Ziemia.

Dziękuję Paniom za zaproszenie i cudowną rodzinną atmosferę.

KD

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA