Przedszkole w Kuźnicy grupa sześciolatków

Elektrośmieci – co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

– Powitanie.

–  Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

– Pogadanka z dziećmi na temat elektrośmieci oraz omówienie zasad: ”Jak postępować
z elektrośmieciami” : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt     tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika).

-Prezentacja elektrośmieci – dzieci oglądają sprzęty elektryczne i elektroniczne i starają się odnaleźć na nich znaczek    przekreślonego kosza.

– Plakat CZYSTA ZIEMIA – dzieci w grupach tworzą plakaty pt. „Czysta Ziemia”.

– Podsumowanie prelekcji.

– Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów z logo ”Czysta Ziemia”.

– Zakończenie prelekcji.

 

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA